Privacy beleid


Welkom op onze website, www.ateliersavann.com Wij respecteren te allen tijde uw recht op privacy als klant of bezoeker van deze website. Om duidelijk te maken hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt, hebben we dit privacybeleid opgesteld. 

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u onze website bezoekt zonder enige aankopen te doen, wanneer u zich registreert en wanneer u van onze diensten gebruikmaakt om producten of diensten te kopen. 

Wij verwijzen ook graag door naar de algemene verkoopsvoorwaarden van deze website. 


In dit privacybeleid zullen de termen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkt’ en ‘gegevensbeheerder’ de betekenis hebben die hen is toegeschreven in Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming, de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten – en vanaf 25 mei 2018 in de opvolgende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en elke Belgische wet en/of decreet voor de invoering ervan). 


Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die via de website worden verzameld, verwerkt worden in overeenstemming met dit privacybeleid. U accepteert ook dat we mogelijk uw persoonsgegevens moeten verwerken voor het uitvoeren van een contract of bestelling. Gelieve deze website niet te gebruiken als u niet tevreden bent over de inhoud van ons privacybeleid. 


De website is het eigendom van Abigo cv, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel in België, Louis Van Regenmortellei 5, 2150 Borsbeek. Abigo cv (met als merknaam Atelier Savann) treedt op als ‘gegevensbeheerder’ in de zin van het toepasselijke recht bij de verwerking van uw persoonsgegevens. 


Persoonsgegevens die worden verwerkt: 

Atelier Savann kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Atelier Savann, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Atelier Savann verstrekt. Atelier Savann kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

Uw voor- en achternaam 

Uw adresgegevens 

Uw telefoonnummer 

Uw e-mailadres 

Uw IP-adres 

Facturerings- en creditcardgegevens (uitsluitend voor de verwerking van bestellingen) Let op: uw betaling is beveiligd met encryptie en wordt verwerkt via betalingsportal STRIPE. Alle betalingsinformatie wordt gewist wanneer de betaling verwerkt is. 


Waarom Atelier Savann deze gegevens nodig heeft: 

Atelier Savann verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Atelier Savann uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 


Bewaartermijn van gegevens 

Atelier Savann bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 


Delen van gegevens met derden 

Atelier Savann verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


In kaart brengen van websitebezoek 

Op de website van Atelier Savann worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Atelier Savann gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 


Google analytics 

Atelier Savann maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers 

in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Atelier Savann te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Atelier Savann heeft hier geen invloed op. Atelier Savann heeft Google geen toestemming gegeven om via Atelier Savann verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 


Gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Ann Bilsen (bilsenann@gmail.com). Atelier Savann zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 


Beveiliging van gegevens 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die voor ons gehost wordt door onze hostingpartner, One.Com. Zoals met alle interne gerelateerde content, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u ons via deze website verstrekt niet voor de volle 100% garanderen. Wij doen er echter alles aan om de veiligheid van alle gegevens die u ons verstrekt zoveel mogelijk te waarborgen via de toepasselijke technische en organisatorische middelen. 

Atelier Savann neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen hierover kan u tevens terecht bij Ann Bilsen (bilsenann@gmail.com). 


Cookiebeleid 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 


Atelier Savann 

(onderdeel van Abigo cv) 

Louis Van Regenmortellei 5 

2150 Borsbeek 

Zaakvoerder : Ann Bilsen 

ondernemingsnummer BE0837 530 563 

bilsenann@ateliersavann.com