Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Atelier Savann is onderdeel van Abigo cv en BTW plichtig.

 

Artikel 2: Aanbod van producten en diensten – levering en prijs

Atelier Savann biedt diensten aan via de website. De klant dient het bedrag te betalen zoals vermeld bij de gekozen dienst. Deze bedragen zijn inclusief BTW. De klant heeft de keuze te betalen via creditcard, bancontact of Paypal
Atelier Savann kan je reservering annuleren indien er niet is betaald binnen de vooropgestelde termijn.

 

Bij annulatie door de klant op voorhand (ten laatste 1 maand voor de start van de workshop) zal het volledige bedrag teruggestort worden verminderd met 30 euro administratiekosten.

Bij latere annulering of niet opdagen wordt er geen terugbetaling voorzien. De klant kan zich laten vervangen door iemand anders mits dit op voorhand duidelijk gecommuniceerd wordt via e-mail naar bilsenann@gmail.com. In dit laatste geval zal Atelier Savann de workshop terugbetalen verminderd met 30 euro administratiekosten.

Bij annulatie door de klant midden in een lessenreeks wordt er geen terugbetaling voorzien door Atelier Savann van de gemiste lessen.

 

Atelier Savann heeft het recht om een cursus te annuleren of te verplaatsen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Het atelier brengt de klant daarvan op de hoogte en stelt een billijke compensatie voor.

 

Atelier Savann is, behalve in gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de les.

 

Bij ziekte of afwezigheid van de lesgever kunnen lessen, indien mogelijk, worden ingehaald binnen hetzelfde trimester. Dit is echter geen garantie.

 

Artikel 3: Copyright

Alle afbeeldingen en tekst op deze website zijn eigendom van Atelier Savann. Niets mag gekopieerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Atelier Savann.